header banner
Default

Crypto-les: een Bitcoin-gebruiker verspilt $500punt000 aan transactiekosten


Om als Bitcoin (BTC) gebruiker een plekje in een transactieblok te bemachtigen, zul je transactiekosten neer moeten leggen. Deze vergoedingen gaan rechtstreeks naar de miner die het transactieblok toevoegt aan de blockchain. De gelukkige miner van block 807.058 ontving een exorbitant bedrag aan betaalde transactiekosten doordat een gebruiker volledig de plank missloeg en 500.000 dollar aan vergoedingen betaalde.

📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

Half miljoen dollar aan BTC transactiekosten

VIDEO:

Op Mempool.space zijn alle details van block 807.058 te vinden. Het transactieblok bevatte 2.652 transacties en in totaal is er maar liefst 20.013 BTC aan vergoedingen betaald. F2Pool, een van ’s werelds grootste mining-pools, ging er met deze reusachtige stapel vandoor. Daarbovenop kreeg het vanzelfsprekend nog de block reward van 6,25 BTC.

Hier kun je de specifieke transactie vinden met maar liefst 19 BTC aan transactiekosten. Het gaat om een betaling van 0,07 BTC. Tegen de huidige bitcoin koers draagt dit een waarde van ongeveer 1.800 dollar. Volgens schattingen heeft de nog onbekende Bitcoiner 481.299 keer zo veel betaald als wat daadwerkelijk nodig was.

Mononaut, ontwikkelaar van onder andere Mempool.space, weerlegde op X, voorheen bekend als Twitter, bepaalde theorieën over een mogelijk motief achter de ongekend hoge transactiekosten.

Allereerst geeft hij aan dat het geen opzettelijke betaling aan de mining pool zelf betreft, aangezien de ‘’block audit laat zien dat de transactie openlijk werd uitgezonden zodat iedereen deze kon minen’’.

Daarnaast schrijft hij dat het hoogstwaarschijnlijk niet om een softwarefout gaat. De transactie lijkt volgens Mononaut op een geautomatiseerde batchopname/uitbetaling, maar ‘’geen van de andere uitbetalingen van hetzelfde adres ervoor of erna betaalt abnormale kosten’’.

Bovendien waren de transactiekosten geen rond getal of eentje met extra nullen, wat weleens vaker gebeurt met typfouten.

Mononaut denkt zelf dat de fout handmatig is veroorzaakt:

‘’(Misschien) waren ze van plan een vergoeding van 8.632 sats in te stellen, maar plakten per ongeluk een output in de feebox, veranderden deze in 1.982.108.632 sats (in plaats van de output van 198.210 sats) en verstuurden deze transactie zonder dubbel te controleren.’’

Bitcoin mining pool wil fout terugdraaien

VIDEO:

De oprichter van F2pool, Chun Wang, liet vandaag op X weten dat ze de 20 BTC ‘’on hold’’ zullen zetten. Hij geeft aan dat het opnieuw gedistribueerd zal worden aan de miners als degene achter de transactie zich niet binnen 3 dagen meldt.

Sources


Article information

Author: Luis Young

Last Updated: 1699968482

Views: 862

Rating: 4.1 / 5 (39 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Luis Young

Birthday: 1936-02-21

Address: 5117 John Avenue, Simmonsland, VT 90084

Phone: +4345891982552969

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Card Collecting, Raspberry Pi, Hiking, Rowing, Coin Collecting, Embroidery, Knitting

Introduction: My name is Luis Young, I am a skilled, courageous, talented, artistic, variegated, striking, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.