header banner
Default

Få en forståelse af kunstig intelligens


Table of Contents

Kunstig intelligens er to ord, som vi for alvor har lært at kende i dette forår og sommer.

Virkeligheden er, at kunstig intelligens allerede eksisterer, men hvorfor fylder emnet så meget i år og netop nu?

Det kan du blive klogere på i denne nyhedspakke på DR Ligetil.

1

Hvad er kunstig intelligens?

VIDEO: Hvad er AI? | Kunstig intelligens | Hvad er kunstig intelligens? | AI på 5 minutter |Simplilearn
Simplilearn

(© (Grafik) Nathalie Nystad)

Kunstig intelligens også kaldet AI er kort fortalt maskiner, som kan løse opgaver, som mennesker også kan. Det er blandet andet opgaver som at analysere, formulere spørgsmål og tage beslutninger på en måde, som kan sammenlignes med menneskers.

Forskere skelner generelt mellem to typer af kunstig intelligens.

Den ene er en bred intelligens og er den type, vi ofte ser i film. Den er selvtænkende og kan træffe alle typer af komplekse beslutninger på samme måde som mennesker.Den anden type er en kunstig intelligens, der løser specifikke opgaver. Intelligensen kan for eksempel være en chatbot, der kan slå dig i skak, skrive konfirmationssange eller komponere musik.

2

Hvad kan jeg bruge kunstig intelligens til?

VIDEO: Forstå kunstig intelligens og dens fremtid | Neil Nie | TEDxDeerfield
TEDx Talks

(© (Grafik) Nathalie Nystad)

Kunstig intelligens kan blandt andet hjælpe ordblinde til at skrive mere korrekt. På den måde kan det være lettere for dem at gennemføre en uddannnelse og få et job bagefter. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Du kan også bruge kunstig intelligens til at hjælpe dig med at søge oplysninger på nettet, lave videoer og billeder og formulere opgaver til elever.

3

Hvordan kan jeg genkende en tekst, der lyver?

VIDEO: Hvad er kunstig intelligens? | Hurtig lærer
Duke University

(© (Grafik) Nathalie Nystad)

Hvordan sikrer man sig for eksempel, at ChatGPT tager forkerte oplysninger ud af sin tekst?

Det er ifølge Henrik Moltke, tech-korrespondent i DR og en af to tech-journalister bag podcasten Prompt ikke så nemt.

4

Hvad siger lovgivningen om kunstig intelligens?

VIDEO: Hvordan tænker en kunstig intelligens?
P3 Essensen

Danmark har indtil videre en national strategi for kunstig intelligens, men endnu ingen lovgivning.

I denne her uge har fagforeningen DJØF efterlyst regler og retningslinjer for netop kunstig intelligens.

Fagforeningen ønsker, at der kommer retningslinjer for, hvordan de studerende på universiteterne må bruge kunstig intelligens. Du kan høre mere om det i P1 morgen.

Sources


Article information

Author: Damon Francis

Last Updated: 1704620402

Views: 961

Rating: 4 / 5 (93 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Damon Francis

Birthday: 1936-02-01

Address: 519 Butler Isle Suite 873, North Rebecca, WA 42514

Phone: +3970526369082240

Job: Event Planner

Hobby: Motorcycling, Fishing, Quilting, Cooking, Painting, Baking, Tea Brewing

Introduction: My name is Damon Francis, I am a Adventurous, Open, unguarded, proficient, talented, treasured, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.