header banner
Default

Er zijn situaties waarin het meer is dan alleen een vakantie: deze locaties zijn de meest gewilde vakantiebestemmingen onder Russen


Table of Contents

  Thailand, Dubai, of gewoon op citytrip naar Moskou: hier gaan de Russen op reis.

  Voor de gewone Rus – die zijn roebel ziet verwateren – zit een buitenlandse vakantie er niet in. Toch vliegen honderdduizenden Russen uit naar landen waar ze nog wel welkom zijn. Al speelt soms meer dan alleen vakantie.

  Peter Mijlemans

  Sources


  Article information

  Author: Jason Tran

  Last Updated: 1702881242

  Views: 723

  Rating: 4.2 / 5 (112 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jason Tran

  Birthday: 1908-06-23

  Address: 534 Wright Spring Apt. 714, North Matthew, MI 64964

  Phone: +4553730141456160

  Job: Biomedical Engineer

  Hobby: Badminton, Snowboarding, Camping, Surfing, Writing, Backpacking, Swimming

  Introduction: My name is Jason Tran, I am a rich, cherished, candid, tenacious, unreserved, dear, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.