header banner
Default

In Nigeria is een boot zinken op terugweg van een trouwfeest waardoor minstens honderd mensen omkwamen


Table of Contents

  Themabeeld — © Shutterstock

  In het noorden van Nigeria zijn zeker honderd mensen om het leven gekomen toen hun boot kapseisde na een trouwfeest. Dat meldt de Nigeriaanse politie. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn, maar er vinden zoekacties plaats.

  De slachtoffers, onder wie ook kinderen, waren maandag op de terugweg van een trouw in het dorp Egboti, toen de boot zonk op de rivier Niger in de deelstaat Kwara. Er vonden al begrafenissen plaats voor zeker zestig slachtoffers.

  Sources


  Article information

  Author: Lisa Banks

  Last Updated: 1699634762

  Views: 1076

  Rating: 3.9 / 5 (69 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa Banks

  Birthday: 1925-08-15

  Address: 9030 Willis Harbors Suite 274, Amyshire, MO 46050

  Phone: +4410508272969565

  Job: Art Director

  Hobby: Scuba Diving, Rowing, Playing Chess, Chess, Singing, Running, Skydiving

  Introduction: My name is Lisa Banks, I am a unyielding, Gifted, fearless, cherished, variegated, audacious, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.